Best 12

Žádný obsah není k dispozici.

Náš příběh

„Praha ve 100 slovech" se koná v roce 2016 poprvé! Jedná se o soutěž pro všechny ty, kteří mají svoje město rádi natolik, že o tom chtějí napsat, ne však více než 100 slov.
Každý může napsat o svém městě! Text může být o čemkoli – mimoděčných myšlenkách, které se vám honí hlavou v metru, nepatrném detailu z ulice, o strachu či třeba snových představách. Je zde jen jedna důležitá podmínka: Text nesmí být delší než 100 slov. Krása celé soutěže je v jednoduchosti. Co znamená město pro své obyvatele? Jaké příběhy, vzpomínky, pocity, dojmy mají spojeny s místy, událostmi nebo lidmi ze svého města?
Jakmile soutěž začne, můžete zasílat texty pomocí této webové stránky, případně je můžete zanechat na vybraných pobočkách Městské knihovny nebo také posílat poštou na adresu:
Praha město literatury (Městská knihovna v Praze)
Bělohorská 1666/56,
169 00 Praha 6 ‒ Břevnov
Po skončení soutěže vybere porota sto a z toho ještě dvanáct nejlepších příběhů. Ke dvanácti nejlepším textům budou vytvořeny ilustrace českými umělci, a vše bude následně vystaveno. Při vernisáži výstavy budou vyhlášeni vítězové soutěže, první až třetí místo. Máme v plánu prezentovat daná umělecká díla, texty s ilustracemi budou vystaveny na co nejvíce možných místech a plochách.
Sto nejlepších textů bude publikováno jako kniha kapesního formátu, kterou bude také možné stáhnout z našich webových stránek.
Původní nápad na soutěž vznikl v Chile před 15 lety, soutěž se jmenovala „Santiago ve 100 slovech“. V roce 2001 spolupracovalo Plagio, Minera Escondida a místní metro na spuštění tohoto projektu, kterého se mohl zúčastnit každý pouze tím, že vytvořil text o maximální délce 100 slov, jenž se týkal města. V následujících letech se z této akce stala nejdůležitější literární soutěž v zemi a dnes je pořádána ve čtyřech chilských městech a v Mexiku.
V Evropě byl projekt poprvé realizován v Budapešti v roce 2014 týmem Mindspace. Po dvou úspěšných letech v Maďarsku se soutěž rozšířila do všech zemí Visegrádské čtyřky: na Slovensko, do České republiky, Polska a Maďarska.

FAQ

Co je „Praha ve 100 slovech”?
„Praha ve 100 slovech” je soutěž v psaní. Texty mohou mít maximálně 100 slov a musí se nějakým způsobem vztahovat k Praze. Organizátoři mají v plánu prezentovat vítězné texty v médiích a ve veřejných prostorech. Projekt je pořádán společností Mindspace Non-profit Ltd. ve spolupráci s Plagio, chilskou organizací, která uspořádala tuto soutěž úplně poprvé.
Co je hlavním cílem projektu?
Projekt si klade za cíl vzbudit u obyvatel města zájem o kulturní dění a vytvořit pestřejší a živější veřejné prostory tím, že se zde umístí texty a ilustrace. Zároveň z textů získáme jistou představu o tom, jak dnes lidé uvažují o svém městě.
Kdo se může soutěže účastnit?
Soutěže se může účastnit kdokoli s výjimkou členů organizačního týmu.
Od kdy do kdy soutěž probíhá?
Soutěž probíhá od 1. června do 18. září 2016.
Jaká jsou kritéria pro výběr textů?
Text se musí nějakým způsobem vztahovat k Praze. Počet slov v textu (bez nadpisu) nesmí přesáhnout 100 slov a nesmí být dosud nikde uveřejněný. Text musí být zaslán samotným autorem. Texty musí být napsány v českém jazyce. V případě, že text nebude splňovat některé z výše uvedených kritérií, bude vyřazen.
Kolik textů může zaslat jeden autor?
Každý účastník může poslat maximálně 5 textů tak, jak je to popsáno na webových stránkách www.prahave100slovech.cz (online, poštou, osobně).
Kdo bude vybírat nejlepší texty?
Nejlepší texty bude vybírat porota ve složení: Irena Dousková, Vlastimil Venclík a Jakub Řehák.
Jak bude zajištěn spravedlivý průběh soutěže?
Členové poroty nemají přístup k osobním údajům soutěžících, a to v žádné fázi soutěže. Texty přijaté přes internet jsou čteny pomocí softwaru, který ukazuje pouze přidělený identifikační kód textu. V případě, že jsou texty zasílány poštou případně zanechány na pobočce, osobní a kontaktní údaje (jméno, telefon a e-mail) musí být napsané zvlášť na lístečku, nikoli na textu samotném, oboje pak vloženo do obálky a posláno na níže uvedenou adresu nebo zanecháno na některé z vybraných poboček Městské knihovny.
Jak se mohu zúčastnit?
Práce mohou být zaslány přes webové stránky www.prahave100slovech.cz, poštou nebo zanechány osobně na vybraných pobočkách Městské knihovny v Praze. V případě zaslání poštou musí být kontaktní údaje zvlášť na lístečku. Oboje pak vloženo do obálky a zasláno na adresu:
Praha město literatury (Městská knihovna v Praze)
Bělohorská 1666/56,
169 00 Praha 6 ‒ Břevnov
Co mohu vyhrát?
Porota vybere 12 finalistů a z nich vybere 3 nejlepší. Tři nejlepší texty budou oceněny finanční odměnou (1. místo – 6000 Kč, 2. místo – 4000 Kč, 3. – místo 2000 Kč). Dále budou vytvořeny ilustrace ke 12 nejlepším textům, a to předními českými ilustrátory (David Cajthaml, Lucie Dvořáková, Renáta Fučíková, Barbora Kyšková, Galina Miklínová, Jitka Petrová, Honza Smolík, Eva Sýkorová-Pekárková, Bára Šalamounová, Tereza Ščerbová, Václav Šlajch, Lukáš Urbánek), ilustrace pak budou vystaveny ve veřejných prostorách.
Kde budou příběhy uveřejněné?
Dvanáct nejlepších příběhů bude uveřejněno v různých médiích a vystaveno na veřejných místech a samozřejmě na výstavě, kde budou oznámeny výsledky. Sto nejlepších příběhů bude dostupné online a bude vydáno v knize kapesního formátu.
Jak se počítají slova v textech?
Počítá se každý znak oddělený z obou stran mezerami, tzn. i předložka, číslice nebo pomlčka. Slova přepočítáváme.
Počítají se slova v nadpisu do konečné stovky slov?
Ne.
Může být příběh kratší než 100 slov?
Ano.
Co znamená, že text by měl souviset s městem?
Obsahem textu může být život ve městě, každodenní dění velkoměsta nebo třeba městské zázraky. Otázkou napojení na město se bude dále zabývat porota.
Proč účastníci nepoužívají falešné jméno při online zaslání textů?
Online systém zaručuje anonymitu pisatele pomocí vygenerovaného kódu, což je jediný údaj, ke kterému má přístup porota během procesu hodnocení.
Jak budou kontaktováni finalisté?
Organizátoři soutěže se spojí s dvanácti finalisty bezprostředně poté, co porota rozhodne. Tři vítězové budou vyhlášeni při slavnostním ceremoniálu, jenž bude součástí vernisáže výstavy.
Jak mohu kontaktovat organizátory v případě pochybení, nejasností nebo nutnosti úpravy osobních údajů?
V případě otázek nebo nejasností, pošlete prosím mail organizátorům na e-mailovou adresu praha@mestoliteratury.cz, na které jsou Vám stále k dispozici.
Jaká práva mají organizátoři na obdržené texty?
Účastí v soutěži pisatel automaticky souhlasí s výše uvedenými podmínkami soutěže a dává organizátorům práva k editování a uveřejnění textů a dalšímu použití. Autoři textů nemají nárok na finanční odměnu za zaslání textu do soutěže.

Kontakt